Realizačný tím A-Mužstva

Tréneri

Ladislav Hudec

Patrik Fedor 

Tomáš Majtán

Masér

Peter Chudina

Vedúci mužstva

Jozef Selecký