Kontakty

POŠTOVÁ ADRESA – SEKRETARIÁT

FK Inter Bratislava, a.s.
Drieňová 11/A
821 03 Bratislava

Oddelenie mládeže
Telefón: +421 940 644 849

Sekretariát
Telefón: +421 948 875 293
E-mail: futbal@fkinterbratislava.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

FK Inter Bratislava, a.s.
Tomášikova 17
821 09 Bratislava

IČO: 47 615 818
DIČ: 2024077924
IČ DPH: SK2024077924

zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5929/B
Bankové spojenie: 2927908320/1100 Tatra banka, a.s.
IBAN: SK1811000000002927908320


Prezident klubu 
JUDr. Jozef Barmoš
E-mail: futbal@fkinterbratislava.sk

Právne oddelenie
JUDr. Dušan Rafaj
E-mail: dusan.rafaj@fkinterbratislava.sk

Bezpečnostný manažér
Peter Chudina
E-mail: peter.chudina@fkinterbratislava.sk

ISSF manažér
Jozef Selecký
E-mail: jozef.selecky@fkinterbratislava.sk

ŠPORTOVÝ ÚSEK

Športový riaditeľ mládeže
Štefan Šogor
E-mail: stefan.sogor@fkinterbratislava.sk 

Šéftréner žiakov 
Patrik Špak
E-mail: patrik.spak@fkinterbratislava.sk

Šéftréner prípraviek 
Ľubomír Štefančík
E-mail: lubomir.stefancik@fkinterbratislava.sk